top of page

C A M I N S   S E G U R S .

Els Camins Segurs és un projecte socioeducatiu que té com a principal objectiu facilitar i promoure el camí de casa fins a l'escola dels infants, de forma segura i autònoma.
Aquesta iniciativa pretén fomentar altres valors implícits que generen una estratègia pedagògica que promou valors de sostenibilitat, responsabilitat i seguretat.

 

La importància d'afavorir la sensació de seguretat i benestar en aquests trajectes quotidians representa una transformació del model de mobilitat dels centres urbans i de responsabilitat dels infants autònoms, que es converteixen en ciutadans responsables amb l'entorn urbà.

Amb iniciatives com aquesta es busca la transformació de l'espai públic i la recuperació del joc, l'aprenentatge i la convivència com a eixos vertebradors dels centres urbans. La presència de nens i nenes en el carrer comporta una sensació de seguretat col·lectiva que indica un grau important de benestar i millora la mobilitat sostenible. 

La Volta va establir una diagnosi a través de l’anàlisi de l’espai públic, les enquestes per als infants i les reunions programades durant tot el projecte. Aquesta sèrie d’accions van servir per copsar les necessitats de l'Ajuntament, la comunitat educativa i la resta d'agents públics implicats en el projecte de Camins Segurs del municipi.

Projecte realitzat amb el col·lectiu:

bottom of page