top of page
20220221Hroig_BolitMentorVisita1038e_edited_edited_edited.png

B  Ò  L  I  T   M  E  N  T  O  R

El projecte Dins i Fora pretén posar el punt d'atenció en tractar la voluntat particular i al mateix temps, actuar sota l'òptica de la voluntat general. Com deia Rousseau, cada persona forma part d'un tot, i així esdevenim comunitat i com a conseqüència creix i s'expandeix el sentiment de pertinença, per, d'aquesta manera, reivindicar el concepte de societat com a formadora de persones.

Per molts joves, l'espai públic (físic i digital), s'ha revelat com un espai de resistència davant unes normes que no les senten pròpies, posant en evidència que les normes de convivència no estan actualitzades als temps complexos que vivim. Aquest treball a les aules, aspira a ficcionar, fer un exercici d'imaginar i visibilitzar que és necessari que ens sentim part de les decisions que es prenen davant d'una cadena d'esdeveniments determinada, i que és primordial un nou contracte social.

Rousseau, és categòric en afirmar el caràcter de fenomen exclusivament cultural de la política: la constitució de l'Estat és obra de l'art.

I ho fem a través de la pràctica artística -muralisme, art tèxtil, fotografia documental i art electrònic i sonor-, transitant per quatre eixos que tractaran sobre la seguretat dels cossos, independentment del seu origen i les seves preferències; sobre l'ús de la via pública per dur a terme activitats d'oci; sobre l'ús de dispositius de mobilitat i el soroll que se'n deriva, tenint cura de la diversitat en aspectes sensorials; i sobre l'ús per manifestar desacords amb l'abús de poder, la llibertat d'expressió i la manca d'oportunitats.

LA CIUTAT TRANSPORTADA.


 

 En la ciutat et manifestes expressant els teus drets. L’espai públic és on, un es pot reconèixer individualment com també formant part d’un col·lectiu.

Revolució urbana i drets Ciutadans.

Aquesta instal·lació és el resultat del treball realitzat amb els alumnes de l'institut Carles Rahola.

La Ciutat transportada, és una acció, una praxis en tota regla de l’espai públic. 

 

És aprofitar i convertir  l’arquitectura en un bloc de notes quadriculat de grans dimensions,  jugant amb les seves composicions, pautes i límits (físics),  per expressar les nostres pors, queixes i propostes.

 

És el dret a manifestar-se que transita a l’interior, per ser observada i redimensionada.

 

La ciutat transportada fa visible el que passa durant una acció on s'utilitza un espai,  per expressar demandes socials.

l  i   k  u  i  d  u  m  @  g  m  a  i  l  .  c  o  m

   6  5  5  .  8  0  .  3  8  .  3  2

bottom of page